Fourtrust Search & Selection

Bedrijven Executives Contact Home Werving en Selectie Interim Management Fourtrust Raadgevers

Algemeen

Fourtrust Search & Selection is een onderneming die werkgevers en - nemers met elkaar verbindt en als zodanig optreedt als intermediair.

Fourtrust staat voor vier pijlers van vertrouwen:

Fourtrust Search & Selection is een vertrouwenspartner en heeft de beschikking over soms gevoelige informatie van meerdere partijen. Fourtrust Search & Selection garandeert nadrukkelijk hiermee zorgvuldig en discreet om te gaan, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van een ieder.

Doel gegevensverwerking
Fourtrust Search & Selection verzamelt en verwerkt data over bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering om producten & diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om indien nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over opgetreden wijzigingen of om u producten & diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen.

Gevoelige informatie
Fourtrust Search & Selection tracht niet via deze website gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, of andere content. Indien Fourtrust Search & Selection wel dergelijke gegevens wil achterhalen zal u vooraf om toestemming worden gevraagd. Fourtrust Search & Selection wil graag de website optimaliseren om de bezoeker zo goed mogelijk te voorzien van relevante informatie. Daartoe worden (geanonimiseerd) het aantal bezoekers bijgehouden en bewaard, bijgehouden welk deel van de website wordt bezocht en het tijdstip van de bezoeken en algemene informatie.

Kandidaten
Indien een bezoeker geļnteresseerd is in de producten en/of diensten van Fourtrust Search & Selection en ingeschreven wil worden als kandidaat, kan een document online worden ingevuld. Fourtrust Saerch & Selection gebruikt deze gegevens om de kandidaat in contact te brengen met potentiėle werkgevers. Het doorgeven van deze gegevens geschiedt nooit zonder toestemming vooraf van de kandidaat. Kandidaten die zich via de website aanmelden ontvangen altijd een schriftelijke bevestiging per e-mail. Kandidaten mogen ten alle tijden weten welke gegevens over hen zich bij Fourtrust Search & Selection bevindt. Kandidaten kunnen schriftelijk inzage verzoeken en wijzigingen doorgeven of verzoeken om verwijdering van gegevens.

Internetsites derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met dit URL zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement
Fourtrust Search & Selection behoudt zich het recht voor om eventueel wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen
Als u nog verdere vragen hebt over dit privacy statement of over onze omgang met betrekking tot de gegevensverwerking kunt u deze per e-mail indienen via info@fourtrust.nl Of per post naar Fourtrust Search & Selection OVV privacy statement, Schrikslaan 18, 3762 TC Soest. U bent van harte welkom om zo vaak als u wilt geheel vrijblijvend de website te bezoeken en de inhoud tot u te nemen.

Deze website wordt beheerd door Aemulatio Webdesign.

(c) 2011, Fourtrust - Disclaimer - Privacy Statement


Privacy Statement