Fourtrust Search & Selection

Contact Home Werving en Selectie Executive Search Interim Management

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website (www.fourtrust.nl). U wordt nadrukkelijk verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. Fourtrust Search & Selection besteedt grote zorg aan de inhoud van deze website. De verstrekte informatie op deze website wordt zo accuraat mogelijk bijgehouden. Fourtrust Search & Selection behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. Ook kan het zijn dat de weergegeven informatie op de website niet meer helemaal juist is. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Het is de bezoekers van deze website niet toegestaan verstrekte auteursrechtelijk beschermde informatie zonder voorafgaande toestemming van Fourtrust Search & Selection te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van deze website, brochures, advertenties en overige publicaties. Fourtrust Search & Selection is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens van publicaties door Fourtrust Search & Selection.

Informatie derden
Indien Fourtrust Search & Selection hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, houdt dit niet direct in dat Fourtrust Search & Selection de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Fourtrust Search & Selection aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites.Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en continue functioneren van het URL www.fourtrust.nl.

Wijzigingen disclaimer
Fourtrust Search & Selection behoudt zich het recht voor om eventueel wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Het verdient daarom aanbeveling om deze disclaimer regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets van de website www.fourtrust.nl, brochures, advertenties en overige publicaties mogen worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, handmatig, fotografisch of enige andere wijze.

(C) Copyright 2006, Fourtrust Search & Selection, alle rechten voorbehouden.

(c) 2011, Fourtrust - Disclaimer - Privacy Statement


Disclaimer