Fourtrust Search & Selection

Bedrijven Interim-managers Contact Home Werving en Selectie Executive Search Fourtrust Raadgevers

Visie
Werkwijze
Samenwerking vs samen werken...
Honorarium
Raad van advies
Onderdeel Fourtrust Raadgevers

De wereld en onze omgeving veranderen in een steeds sneller tempo. Vandaag is niet hetzelfde als morgen. Adequaat en assertief handelen is een must geworden om groei te kunnen realiseren om zo gezond te blijven als onderneming. De inrichting van uw organisatie vraagt om flexibiliteit van alle betrokken medewerkers, juist op managementniveau. Succesvolle organisaties bestaan steeds vaker uit veranderlijke netwerken/verbindingen van diverse entiteiten. Slechts een kleine kern bestaat uit vaste personeelsleden, de overige medewerkers werken op basis van tijdelijke contracten, op interim-basis of als gedetacheerde.

Fourtrust Interim Management levert toegevoegde waarde gebaseerd op expertise & partnership bij de invulling van een unieke positie met de geschikte interim manager in combinatie met een uitgebalanceerd tijdspad. Vanuit ons netwerk werken de consultants samen met hooggekwalificeerde professionals en plaatsen zelfstandig gevestigde interim-project managers bij verschillende ondernemingen en not-for-profit organisaties in diverse segmenten. Kernwoorden voor zijn: Empathisch, Snel, Grondig, Kwalitatief, Energiek & Resultaatgericht.

De interim managers van Fourtrust Interim Management zijn tijdelijk aanwezig maar laten naast resultaat een permanente indruk achter. Wij toetsen tijdens de intake van onze mensen bovengenoemde criteria en willen graag zelf getoetst worden op vier pijlers van vertrouwen: Authentiek, Betrokken, Integer en Transparant.

Fourtrust Interim Management biedt ondersteuning in:
Crisis Management
Interim Management
Project Management

Denk hierbij onder andere aan vervanging van een functionaris bijv. door zwangerschap of disfunctioneren; overbrugging van een vacature, implementatie van een specifiek project/traject; uitvoering van een reorganisatie en/of afslanking; inschakeling van specialistische kennis; uitbreiding van producten en/of diensten; begeleiding van fusie of overname; langdurige trainings- en/of coachingstrajecten of uitbreiding tijdens hoogtijdagen.

In de volgende functiegebieden:
Financieel
Algemeen
HR
ICT
Produktie & Logistiek
Sales & Marketing


Visie
Kennis, kunde en ervaring bepalen niet het succes van de interim manager, maar het optimaal aanwenden hiervan binnen de geboden bedrijfscultuur. Een interim manager moet passen binnen zijn/haar werkomgeving, persoonlijkheid en motivatie spelen hierbij een grote rol. Fourtrust Interim Management besteedt veel tijd en aandacht aan de selectie en begeleiding van haar interim managers zodat ze gelijk “up and running” zijn voor haar opdrachtgevers.

Werkwijze
Snel, grondig en discreet biedt Fourtrust Interim Management de opdrachtgever toegang tot de top van de Nederlandse interim-managers. Vertrouwelijkheid en resultaatgerichtheid staat hierbij hoog in het vaandel. In onderstaand stappenplan wordt de werkwijze toegelicht:

Intake
In een gesprek met de contactpersoon bij de opdrachtgever, eventueel aangevuld met andere functionarissen, wordt de probleemstelling en de mogelijke oplossingen vastgesteld. De te behalen (eind)doelen worden zo uitputtend mogelijk geformuleerd en ook wordt een goede indicatie afgegeven van het dagtarief.

Voorstel
Aan de hand van het intakegesprek ontvangt de opdrachtgever een voorstel voor het uitvoeren van de opdracht.

Selectie
Na de intake wordt de interim manager die het best is toegerust voor de uitvoering van de opdracht geselecteerd. Fourtrust Interim Management streeft ernaar de opdrachtgever twee a drie kandidaten voor te stellen binnen enkele dagen na de analyse van de opdracht. De analyse is een rapportage gericht op een goede briefing naar de te selecteren interim manager.

Kwaliteitsbewaking
Begeleiding van de interim manager vraagt om toewijding van de consultants van Fourtrust Interim Management. Bij de uitvoering van een opdracht vormen deze consultants het schaduwmanagement. Daarmee profiteert de opdrachtgever en de interim manager. Ook heeft de interim manager toegang tot het netwerk van Fourtrust Interim Management om indien nodig een beroep te doen op de kennis en ervaring van andere interim managers. Gedurende de opdracht vinden er voortgangsgesprekken plaats (na tussentijdse rapportage van de interim manager) tussen de diverse partijen. Voortgang wordt gespiegeld aan het plan van aanpak en aan de hand van implementatie in de organisatie. De interim manager kan tijdens de opdracht ondersteund worden door een management coach (onafhankelijk van Fourtrust Interim Management).

Evaluatie
Na het opleveren van de resultaten wordt de opdracht formeel afgesloten door middel van het invullen van een evaluatieformulier. Ook is dit het moment om de verwachtingen te vergelijken met het eindresultaat. De interim manager maakt een eindverslag met conclusies en aanbevelingen ten behoeve van de opdrachtgever.

Nazorg
Als er na afronding van een opdracht bij de opdrachtgever de behoefte bestaat tot verder onderhoud met een consultant of interim manager van Fourtrust Interim Management wordt dit zo spoedig mogelijk gerealiseerd en wordt er vrijblijvend advies gegeven.

Samenwerking vs samen werken…
Vertrouwen wil Fourtrust Interim Management verankeren in de driehoeksrelatie tussen opdrachtgever, bureau en interim manager. De consultants van Fourtrust Interim Management houden zich aan gemaakte afspraken en leven de gedragscodes na. Om echt een samenwerking tot stand te brengen in plaats van samen te werken:

Betracht Fourtrust Interim Management de grootst mogelijke zorgvuldigheid en discretie bij de uitvoering van haar opdrachten. Informatie over kandidaten en organisaties is strikt vertrouwelijk en wordt alleen na toestemming (vooraf) aan derden gegeven.

Bij een dreigend ‘conflict of interest’ doet Fourtrust Interim Management afstand van de conflicterende opdracht.

Helderheid & duidelijk: Dus vooraf afspraken over: de te verwachten resultaten van de opdracht, de kosten, de tijdsduur, de bevoegdheden, Taken & verantwoordelijkheden van de interim-manager.

Honorarium
Fourtrust Interim Management hanteert een honorarium met vooraf vastgelegde tarieven. Het overeen te komen percentage is afhankelijk van het dagtarief behorend bij de te vervullen positie.

Raad van advies
Om onze kwaliteit te waarborgen laten wij ons ondersteunen door een professionele en betrokken Raad van Advies, die is samengesteld uit een aantal ervaren (interim) managers uit diverse branches/sectoren uit het bedrijfsleven en NGO’s.

Onderdeel Fourtrust Raadgevers
Fourtrust Interim Management is onderdeel van Fourtrust Raadgevers die zich bezig houdt met vragen omtrent: Careercounseling, Training & Coaching, Governance & Compliance, Planning & Control, Risk Management en Corporate & Social Responsibility. Fourtrust Interim Management maakt ook gebruik van de expertise en strategieën van Fourtrust Raadgevers.

(c) 2011, Fourtrust - Disclaimer - Privacy Statement


Fourtrust Interim Management