Fourtrust Search & Selection

Bedrijven Kandidaten Contact Home Executive Search Interim Management Fourtrust Raadgevers

Visie
Werkwijze
Honorarium
Raad van advies
Onderdeel Fourtrust Raadgevers

Organisaties zijn onderdeel van voortdurende verandering en aanpassing. Ze staan niet stil en bewegen dynamisch mee met de omgeving waarin ze actief zijn. Daardoor moeten ze continue gericht zijn op efficiënte en effectieve processen. Elke efficiëntieslag zou door een grondige analyse van de bezettingssamenstelling en afdelingsprofielen voorafgegaan moeten worden. Het management pakt deze verantwoording op en vertaalt dit door naar actie en realisatie van doelen en doelstellingen. Fourtrust Werving & Selectie ondersteunt opdrachtgevers hierin. Door concrete voorstellen op het gebied van werkprocessen en functie- en competentieprofielen af te geven realiseert de opdrachtgever een organisatie die weer slagvaardiger en klantgerichter te werk gaat.

Fourtrust Werving & Selectie biedt niet “fancy” rapporten voor in de spreekwoordelijke lade, maar een pragmatische aanpak in advies & implementatie van werk. Fourtrust Werving & Selectie wil toegevoegde waarde leveren gebaseerd op expertise & partnership bij de invulling van vacatures waarbij geschiktheid, snelheid en betrouwbaarheid bij ons voorop staan. Vanuit file- en/of mediasearch plaatsen we kandidaten voor zowel uitvoerende als leidinggevende en specialistische functies.

De benoemde kandidaten van Fourtrust Werving & Selectie verkrijgen niet alleen de vervolgstap voor hun loopbaan maar bieden de opdrachtgever ook “return on investment”. Fourtrust Werving & Selectie toetst of bovenstaande gerealiseerd wordt, niet alleen tijdens de intake van onze kandidaten maar biedt ook een garantie. Plaatsing van een nieuwe kandidaat, zonder verdere kosten binnen twee maanden. Wij willen graag zelf getoetst worden op onze vier pijlers van vertrouwen: Authentiek, Betrokken, Integer en Transparant.

Fourtrust Werving & Selectie biedt ondersteuning in:
File Search (database & e-recruitment)
Media Search (print & internet)


Wij werken afhankelijk van de wensen & behoeften van de opdrachtgever met de methoden file - en mediasearch, ondersteund door databases, jobportals, advertenties en internetcampagnes. Deze methoden stellen ons in staat de juiste match tussen opdrachtgever en kandidaat te leggen binnen onderstaande functiegebieden. Tevens werken de consultants van Fourtrust Werving & Selectie met beproefde en pragmatische interviewmethodieken gericht zowel op de harde als de zachte criteria om kandidaten zo goed mogelijk te screnen. Fourtrust Werving & Selectie kent het werkveld en gaat discreet en doelgericht te werk. Resultaat is tijdswinst voor de opdrachtgever.

In de volgende functiegebieden:

Financieel
HR
ICT
Produktie & Logistiek
Sales & Marketing


Visie
In de selectietrajecten uitgevoerd door Fourtrust Werving & Selectie gaat het om het achterhalen van zachte criteria (bijvoorbeeld ambitie en persoonlijkheid) van een kandidaat naast hardere criteria (bijvoorbeeld opleiding en werkervaring). Met andere woorden past hij of zij in de functie binnen de geboden werkomgeving/cultuur.

Onze filosofie is: Achterhalen wie de persoon achter de stropdas is en toetsen of deze persoonlijkheid past binnen het opgestelde functie/competentieprofiel.

Bij elk rekruteringsvraagstuk legt Fourtrust Werving & Selectie sterk de nadruk op de analysefase. Of de organisatie bekent is of niet, steeds wordt opnieuw veel aandacht besteed aan het werkomgevingonderzoek. Waarbij de relevante werknemers worden gesproken en waarbij een indruk wordt opgedaan van de toekomstige werksituatie en – plek. Kennis, kunde en ervaring bepalen niet het succes van de werknemer, maar het optimaal aanwenden hiervan binnen de geboden bedrijfscultuur. Hiervoor moet een kandidaat zich “thuis voelen” in zijn/haar werkomgeving. Dit matchen de consultants van Fourtrust Werving & Selectie.

Werkwijze
Fourtrust Werving & Selectie doorloopt bij haar opdrachten de volgende fases:

  1. Kennismaking opdrachtgever met consultants
  2. Opdracht formulering en bevestiging
  3. Werkomgevingonderzoek
  4. Functie/competentieprofiel opstellen, inclusief akkordering opdrachtgever
  5. Wervingsadvies met betrekking tot de kandidaten
  6. Oriënterende gesprekken met kandidaten door Fourtrust Search & Selection consultants
  7. Schriftelijke presentatie kandidaat
  8. Eindselectie opdrachtgever
  9. Benoeming kandidaat
  10. Eindevaluatie 6 maanden na start kandidaat.

Op basis van een vooraf opgesteld projectplan werken consultants van Fourtrust Werving & Selectie als een betrokken projectteam aan een opdracht. Het projectplan bestaat uit de uit te voeren werkzaamheden, een tijdpad en momenten van voortgangsrapportage en evaluatie.

Het projectteam bestaat uit een een projectleider, een back up consultant en de back-office. Waarbij de consultants van Fourtrust Werving & Selectie zich houden aan vooraf gemaakte afspraken en het naleven van de gedragscodes.

Informatie over kandidaten en organisaties is strikt vertrouwelijk en wordt alleen na toestemming (vooraf) aan derden gegeven. Fourtrust Werving & Selectie biedt helderheid en duidelijkheid. Dus vooraf afspraken over de kosten en de tijdsduur van de procedure. De verwachting vooraf moet matchen met het resultaat in de eindevaluatie. Fourtrust Werving & Selectie voorziet hierin.

Internet Fourtrust Werving & Selectie biedt indien het een werving & selectie opdracht betreft diverse mogelijkheden voor een internetcampagne:

Voor de opdrachtgever kan, door gebruik van exclusieve domeinnamen, een eigen internetsite gebouwd, ingericht en onderhouden worden. In het media advies kan deze mogelijkheid worden meegenomen. Voorbeelden van deze URL's zijn:

Kandidatennu.nl
Vanambitienaardaadkracht.nl

Het gebruik van een exclusieve domeinnaam is zinvol indien er sprake is van meerdere in te vullen vacatures.

Honorarium
Fourtrust Werving & Selectie hanteert een honorarium met vooraf vastgelegde tarieven. Het overeen te komen percentage is afhankelijk van het jaarinkomen behorend bij de vacature, de moeilijkheidsgraad van de opdracht en de mate van inschakeling.

Raad van advies
Om onze kwaliteit te waarborgen laten wij ons ondersteunen door een professionele en betrokken Raad van Advies, die is samengesteld uit een aantal ervaren (interim) managers uit diverse branches/sectoren uit het bedrijfsleven en NGO’s.

Onderdeel Fourtrust Raadgevers
Fourtrust Werving & Selectie is onderdeel van Fourtrust Raadgevers die zich bezig houdt met vragen omtrent: Careercounseling, Training & Coaching, Governance & Compliance, Planning & Control, Risk Management en Corporate & Social Responsibility. Fourtrust Werving & Selectie maakt ook gebruik van de expertise en strategieën van Fourtrust Raadgevers.

(c) 2011, Fourtrust - Disclaimer - Privacy Statement


Fourtrust Werving en Selectie